Prof. Dr. GASSAN KÖKLÜ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. GASSAN KÖKLÜ

T: (0282) 250 2088

M gkoklu@nku.edu.tr

W gkoklu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bitki Koruma
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA (YL)
Öğrenim Yılları: 1994-1999
Tez: Trakya bölgesi bağlarında asma yaprak kıvrılma virüs (leafroll) hastalığının karekterizasyonu ve surveyi (1999)
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA (YL)
Öğrenim Yılları: 1991-1994
Tez: İn vitro SUA ve termoterapi çalışmaları ile virüs ve virüs benzeri hastalıklardan arındırma çalışması yapılan selekte edilmiş turunçgil tür ve çeşitlerinin Re-indekslemesi (1994)
Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / BİTKİ KORUMA PR.
Öğrenim Yılları: 1984-1988
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
İtalyanca:Başlangıç
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
2012-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJİ
2006-2012
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
2006-2008
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJİ
1999-2006
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Ziraat Mühendisi TURUNÇGİL AŞ 1988-1989
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bitki Koruma
Fitopatoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KOKLU G., R. J., K. A., The complete nucleotide sequence for a Turkish isolate of Wheat dwarf virus WDV from barley confirms the presence of two distinct WDV strains, VIRUS GENES, vol. 34, pp. 359-366, 2007.
Özgün Makale SCI
2. Koklu G. ., R. A. ., K. A., Molecular identification and the complete nucleotide sequence of aTomato yellow leaf curl virus isolate from Turkey, JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol. 88, pp. 61-66, 2006.
Özgün Makale SCI
3. Koklu G. ., Y. O., Occurrence of cucurbit viruses on field grown melon and watermelon inthe Thrace region of Turkey, PHYTOPROTECTION, vol. 87, pp. 123-130, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. KOKLU G., Y. O., Detection of cereal viruses by ELISA on rice in Edime Turkey, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 11, pp. 265-271, 2005.
Özgün Makale
5. RAMSELL J., K. G., L. A. L. K., K. A., Genetic diversity of Wheat dwarf mastrevirus, parasitica, vol. 61, pp. 67-72, 2005.
Özgün Makale
6. Koklu G. ., Y. O., Research on rice ragged stunt and rice yellow mottle viruses on ricegrown in Edirne Turkey, CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, vol. 32, pp. 87-94, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. Koklu G., Incidence of cereal viruses on winter barley grown in Tekirdag Turkey, CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, vol. 32, pp. 61-68, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. Koklu G., Occurrence of cereal viruses on wheat in Tekirdag Turkey, PHYTOPROTECTION, vol. 85, pp. 19-25, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. KÖKLÜ G., Notes on Esca Disease on Some Grapevine Varieties Grown in Turkish Thrace, Phytopathologia Mediterranea, pp. 38-40, 2000.
Özgün Makale
10. KOKLU G., D. M., S. V., A survey of grapevine viruses in Turkish Thrace, PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA, vol. 37, pp. 140-142, 1998.
Özgün Makale AGRICOLA
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KÖKLÜ G., B. S., Symptomatological biological and serological detection of grapevine viruses in some grape varieties grown in Thrace region, The Journal of Turkish Phytopathology, cilt 30, ss. 11-20, 2001.
Özgün Makale
2. KÖKLÜ G., Asma yaprak kıvrılması ile ilişkili virüs 3 GLRaV 3 ün saflaştırılması ve antiserum üretimi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 5-8, 2001.
Özgün Makale
3. KÖKLÜ G., Trakya bölgesinde yetiştirilen bağlarda dsRNA analizleriyle Asma yaprak kıvrılması ile ilişkili virüslerin tespit edilmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 1-4, 2001.
Özgün Makale Agris
4. KÖKLÜ G., B. S., Determination of incidence of Grapevine leafroll associated viruses in some grapevine varieties grown in Thrace region, The Journal of Turkish Phytopathology, cilt 29, ss. 85-94, 2000.
Özgün Makale
5. KÖKLÜ G., Production of antisera to Grapevine leafroll associated virus 2 and evaluation in the serological diagnosis in infected plants, The Journal of Turkish Phytopathology, cilt 28, ss. 119-131, 1999.
Özgün Makale
Ulusal Projeler
1. KIRKLARELİ İLİNDE BUĞDAY EKİM ALANLARINDA BAZI TAHIL VİRÜSLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 20.02.2015-11.02.2016.
2. Trakya’da bağ alanlarında virüs hastalık etmenlerinin ve yaygınlıklarının belirlenmesi, BAP, Yönetici.
3. TÜBAP-588, DİĞER, Proje Koordinatörü.
4. FBE-91-YL, DİĞER, Araştırmacı.
5. ZF- 96-18, DİĞER, Araştırmacı.
6. FBE- 96-D-200, DİĞER, Araştırmacı.
7. TOGTAG-MACAR 2001-3, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
8. TOGTAG-3036, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü.
9. TÜAF-344, DİĞER, Proje Koordinatörü.
10. İstanbul ilinde karpuz ekim alanlarında ZYMV ve CMV\'\'nin yaygınlıklarının araştırılması, BAP, Yürütücü.
Üyelikler
Mediterranean Phytopathological Union (MPU), Üye, 1999-.
Türkiye Fitopatoloji Derneği, Üye, 1999-.